Skapa en anmälan

Företagsinformation
Företagsnamn: Säröhus AB
Orgnr: 556250-2905
Adress: Säröhusvägen 12
Postnr & ort: 429 43 Särö
Telefonnummer: 0733718933
Information från företaget
Säröhus AB är ett företag med en öppen företagskultur där alla medarbetare till företaget kan uttrycka sig fritt om allvarliga missförhållanden, allvarliga händelser, oegentligheter och överträdelse av Uppförandepolicyn. För att undvika att medarbetare av rädsla för repressalier eller upplevd illojalitet undviker att anmäla eller slå larm avseende misstankar eller observationer av missförhållanden och allvarliga händelser har styrelsen i Säröhus beslutat att införa en s.k. visselblåsarfunktion. Detta dokument utgör handlingsplanen för införandet av visselblåsarfunktionen. Denna handlingsplan gäller inte endast arbetstagare hos Säröhus. Uttrycket medarbetare innefattar även följande personer: 1) volontärer, 2) praktikanter, 3) personer som annars utför arbete under företagets kontroll och ledning, 4) egenföretagare, 5) personer som ingår i företagets förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan och 6) aktieägare som är verksamma i bolaget
Allmän information
Här anmäler du snabbt och enkelt ditt ärende. Detta sker helt anonymt. Sedan kommer någon ansvarig inom företaget hantera denna anmälan och ta den vidare. Spara koden du får om du vill kunna följa upp ärendet i efterhand.
0 / 3000 tecken

Tänk på att rensa eventuell bilaga från identifierbar information och annan data som kan avslöja din identitet före uppladdning sker. Filformat som stöds: PDF, txt, word, excel, samt bilder (gif, jpg, png) max 10 MB.